Yatsilani kandulo wokondedwa wanu. Tsiku ndi tsiku anthu makhwimbi-makhwimbi ochokera pa dziko lonse lapansi amayasa makandulo pano.Anthu pawokha kapena pagulu angathe kuyatsa kandulo za nthawi iliyonse pamodzi. Onetsani anzanu kandulo imene mwayatsa, yambani gulu loyatsa makandulo kapena muyatse kandulo yanuyanu yachikumbotso
Yatsani kandulo yatsani makandulo makandulo okumbukira kubadwa makandulo a nthawi iliyonse makandulo osonyeza kuzipereka makandulo achikumbutso makandulo a mtengetenga wodzela mukomputa kandulo yachikumbutso makandulo amapemphero makandulo akulira pachisoni kandulo
 
Makandulo 10,982 ochokera kumayiko 98 akuwala.
Mmiyambo yambiri kuyatsa kandulo ndi chinthu chodalitsika. Kuyatsa kandulo kumakhala ndi uthenga wamphamvu kuposela uthenga woperekedwa ndi mawu a pakamwa. Kuyatsa kandulo kumasonyeza kuyamika kwakukulu. Kuyambira kalekale anthu akhala akuyatsa makandulo mmalo odalitsika. Nanga njira yamauthenga odzera mumakina a komputa, imene muchizungu amati cyberspace singakhalenso yodalitsika?

Mungakhale wokondwa kuyamba ndi kutsiliza tsiku lanu ndi mwambo woyatsa kandulo pa web site ino. Mwinanso mungafune kuyatsa kandulo kwa amzanu pokumbukira tsiku lakubadwa kwawo. Ngati mukufuna kutero tsatirani njira iyi: Mukhale chete pakanthawi ndipo muganize ndi mtima wanu wonse zoyatsa kandulo potsata malangizo amene tikupatseni mwandondomeko kuyambira pano.